GIỚI THIỆU

Đến với blog của chúng tôi bạn phải chấp nhận các điều dưới đây:

HÃY CHÂN THÀNH VÀ LỊCH SỰ

Tất cả chúng ta cùng có mặt ở đây để tạo một môi trường thân thiện. Hãy đối xử tôn trọng với tất cả mọi người. Các cuộc tranh luận lành mạnh là điều hết sức tự nhiên nhưng cũng cần có sự chân thành.

KHÔNG CÓ NGÔN TỪ KÍCH ĐỘNG THÙ ĐỊCH HOẶC BẮT NẠT

Hãy đảm bảo mọi người cảm thấy an toàn. Mọi hình thức bắt nạt đều không được cho phép và những bình luận hạ nhục về chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, khuynh hướng tình dục, giới hoặc đặc tính… sẽ không được chấp nhận.

KHÔNG SPAM !

Hãy cống hiến cho nhóm này nhiều hơn. Nghiêm cấm tự quảng bá, spam và đăng liên kết không phù hợp.

TÔN TRỌNG QUYỀN MỌI NGƯỜI

Tham gia nhóm này đòi hỏi phải có sự tin tưởng từ hai phía. Các cuộc thảo luận thực, mang tính biểu đạt giúp nhóm trở nên tuyệt vời nhưng cũng có thể nhạy cảm và riêng tư. Không tiết lộ nội dung được chia sẻ trong nhóm ra bên ngoài.

Website: https://micetopia.com